TEOSTAJAD

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi näitus „Elurikas Emajõgi“ tutvustab Emajõega seotud ökosüsteemi teenuseid, elupaikade liigirikkust ja mitmekesisust ning liikide kaitset. Ekspositsioon uurib elupaikade keskkonnaseisundit ja muutusi sõltuvalt looduslikest ning inimtekkelistest teguritest. Näitus käsitleb ökosüsteemi teenuste (looduse hüvede) kontseptsiooni, Emajõe piirkonna loodusväärtusi ja aitab kaasa säästva arenguga kooskõlas olevate looduskasutuse väärtushinnangute levitamisele.

Näitusel saab ka nuputada: määrata kotkasulgi ja angerja vanust, uurida Emajõe keskkonnaseisundit ning koostada toiduahelat.

Emajõe keskkonnast ja selle muutusest kõnelev interaktiivne mänguline ülesanne ,,Milline on Emajõe tulevik?” annab võimaluse otsida vastuseid jõe ja ümbritsevate elupaikade ning nende kaitse küsimustele ja läbi mängida Emajõe erinevaid tuleviku võimalusi. Näitusel saab vaadata videosid „Emajõe ökosüsteemi teenused“ ja „Kalakotka pesaelu“ ning uurida Emajõe valgala interaktiivset kaarti Võrtsjärvest Peipsini.

Kuraator: Külli Kalamees-Pani

Idee: Vallo Mulk

Projektijuht: Reet Mägi

Kujundus: Margot Sakson

Keeletoimetus: Sigrid Ots (MTÜ Keelevaatleja)

Eksperdid, koostajad, koostööpartnerid: Einar Kärgenberg (Eesti Loodushoiu Keskus), Sirje Vilbaste (Eesti Maaülikool), Urmas Sellis (Kotkaklubi), Kai Kimmel (Eesti Märgalade Ühing), Jaak Albert Metsoja (Looduskaitseühing Kotkas), Maidu Silm (Eesti Maaülikool), Külli Kalamees-Pani (TÜ loodusmuuseum).

Kalakotka pesaelu video: Kotkaklubi, Eesti Ornitoloogiaühing

Emajõe ökosüsteemi teenuste video: Veljo Runnel, Sergei Põlme (OÜ Fixer)

Emajõe valgala interaktiivne kaart: teostus TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia elurikkuse digiarhiivide töörühm, andmed eElurikkus ja PlutoF

Interaktiivne õppemäng: Einar Kärgenberg, Ivar Tamm, näituse töörühm

Näituse teostus: OÜ Autoreklaam

Kodulehe teostus ja interaktiivsed lahendused: 5D Vision OÜ. Teostajad: Ivar Tamm, Kristjan Adojaan.

Fotod: Kaili Viilma, Arne Ader, Jan Siimson, Ingmar Muusikus, Peeter Pall, Kairi Maileht, Henn Timm, Aimar Rakko, Ove Maidla, Einar Kärgenberg, Tiit Hunt, Joosep Tuvi, Urmas Sellis, Külli Kalamees-Pani, Marek Juhkov, Margit Karu, Robert Oetjen, Aivo Tamm, Mati Martin, Maidu Silm, Egert Tavita, Ain Järvalt, Helle Mäemets, Maa-amet, Eesti Loodushoiu Keskus, ERM-i arhiiv.

Näituse valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vaated rändnäitusele “Elurikas Emajõgi” Tartu Ülikooli loodusmuuseumis.