TARTU TSELLULOOSITEHAS

2018. aastal küttis kirgi plaan rajada Tartu linna külje alla Emajõe äärde hiiglaslik tselluloositehas. Vabariigi Valitsus oli 2017. aasta mais algatanud riigi eriplaneeringu koostamise puidurafineerimistehasele sobivaima asukoha leidmiseks Emajõe vahetus läheduses ja tehase rajamiseks detailse planeeringulahenduse koostamiseks.

Sooviti kavandada tehast, kus toodetakse tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini, mida saab edasi väärindada erinevateks biotoodeteks. Tehase prognoositav tootmisvõimsus oli 700 000 t, toorainena tarbitava puidu maht ligikaudu 2,5—3,3 min m3/aastas. Tehas vajanuks ligikaudu 100 ha maad, millest kolmandik kuluks puhastitele.

Hiigeltehase plaan tegi murelikuks keskkonnaühendused, teadlased, avalikkuse ning Tartu linnajuhid. Kardeti, et potentsiaalselt suurte keskkonna- ning sotsiaalmajanduslike riskidega ettevõtte rajamine Emajõele seab ohtu Tartu linna ja selle ümbruse looduse ja elukeskkonnaga seotud avalikud huvid.

Jaanuaris kodanikualgatuse korras koostatud avalikku pöördumist ehk Tartu apelli, milles nõuti, et Tartu linn taotleks valitsuselt eriplaneeringu tagasivõtmist, toetas üle 8200 inimese.

Märtsis taotles Tartu linnavalitsus Vabariigi Valitsuselt riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist, mais vaidlustas linn eriplaneeringu algatamise kohtus. 19. mail korraldasid aktiivsed linnakodanikud ürituse „Emajõe kett“, et toetada tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise taotlust.

Novembris 2018 lõpetas Vabariigi Valitsus eriplaneeringu koostamise, märkides põhjuseks, et ülekaalukas avalik huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna säilimiseks kaalus üles riigi huvi planeeringualale puidurafineerimistehase kavandamiseks.

19. mall 2018 osales Tartu kesklinnas jõe kallastel ja sildadel Tartu ketis väga suur hulk inimesi, et toetada Emajõe elukeskkonna kaitset ja planeeritava tselluloositehase erlplaneeringu lõpetamist. Foto: Marek Juhkov