EMAJÕE VALGALA ELURIKKUSE INTERAKTIIVNE KAART

Fotodega loodusvaatlused Emajõe valgalalt. Interaktiivse kaardi teostus: TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia elurikkuse digiarhiivide töörühm, andmed: eElurikkus ja PlutoF.