Emajõe toiduvõrgustik

Koostage Emajõe toiduahel kuni seitsmest liigist. Toiduahelat alustage taimest, edasi kasutage taimtoidulisi ja loomdoidulisi loomi. Ülesande täitmiseks uurige Emajõe toiduvõrgustiku joonist, millel nooled näitavad liikide toitumissuhteid. Toiduahela koostamiseks lohistage hiirega liike jooniselt alla kastikestesse.
Lihtsam Keerulisem ALUSTA MÄNGU UUESTI