Küsimus 1Emajões elab kaitsealune kalaliik vingerjas. Sellele kalaliigile mõjub negatiivselt veekogude süvendamine ja põhjasetete eemaldamine. Milliseid põhjasetteid vingerjas eluks kindlasti vajab?
0 / 1